Category archive

Pedagogik

Därför behövs skolkunskap.se I många skolor, främst i socioekonomiskt utsatta områden, får en väldigt stor andel elever inte behörighet till gymnasiet. Skolkunskap.se inspirerar högstadielärare med nya och nyare vetenskapliga rön inom pedagogik och psykologi, insikter och goda exempel. Forskare och andra med kunskap skriver själva inlägg så att de blir tillräckligt djuplodande för att konkret hjälpa dessa lärare hjälpa den gruppen unga att få behörighet till gymnasiet.

i Därför skolkunskap.se/Elev- och lärarstöd/Pedagogik

Läs vidare

Relationell pedagogik Relationell pedagogik är en ganska ny men för många okänd forskningsinriktning. Den kan hjälpa alla sorters elever som behöver stöd och stärkt motivation.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Forskning och insikter om hur en inkännande och lyssnande relation till eleven väcker den inre motivationen. Men det måste ske på rätt sätt, enligt forskarna här. Relationell pedagogik kan stödja alla sorters elever. Särskilt utagerande elever kan bli tryggare och motiveras i skolan. Foto: Priscilla du Preez.

Läs vidare

Särskilt stöd Ofta används särskilda undervisningsgrupper fel. En större kvalitetsgranskning av Skolinspektionen visar hur det bör göras.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Stöd i särskilda undervisningsgrupper får elever som behöver ett mer omfattande stöd än vad som kan ges i den vanliga klassen. Utagerande elever, alla sorters elever, i behov av denna form av särskilt stöd hjälps på ett avgörande sätt om det utformas på rätt sätt. Skolinspektionen har gjort en gedigen granskning av vad som utmärker framgångsrika, särskilda undervisningsgrupper för årskurserna 7-9. I utsatta områden måste de fungera. Foto: Luke Porter.

Läs vidare

Gå till Överst