Tag archive

relationell pedagogik

Relationell pedagogik Relationell pedagogik är en ganska ny men för många okänd forskningsinriktning. Den kan hjälpa alla sorters elever som behöver stöd och stärkt motivation.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärandet/Pedagogik

Forskning och insikter om hur en inkännande och lyssnande relation till eleven väcker den inre motivationen. Men det måste ske på rätt sätt, enligt forskarna här. Relationell pedagogik kan stödja alla sorters elever. Särskilt utagerande elever kan bli tryggare och motiveras i skolan.

Läs vidare

Gå till Överst