Tag archive

ungdomskriminalitet

Relationell pedagogik Relationell pedagogik är en ganska ny men för många okänd forskningsinriktning. Den kan hjälpa alla sorters elever som behöver stöd och stärkt motivation.

i Elevstöd/Konflikthantering, självkänsla, motivation, inkludering/Metoder som stärker elever och lärare/Pedagogisk forskning

Bojan måste till slut bestämma sig: ett liv som kriminell eller att återvända till skolan. Forskning och insikter förklaras som visar hur en inkännande och lyssnande relation till eleven förändrar beteenden. Relationell pedagogik kan stödja alla sorters elever.

Läs vidare

Gå till Överst