Category archive

Elev- och lärarstöd

Socialt och Emotionellt Lärande I boken Socialt och Emotionellt Lärande av Lars Löwenborg och Tina Palm sammanfattas forskningen om förmågan som idag anses avgörande. Han skriver en egen text om vad, hur och varför den är så betydelsefull för att lyckas i skolan — och i hela livet.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Den elev som på ett bättre sätt hanterar emotioner och olika sociala sammanhang kan bli tryggare i sig själv. Den mår och fungerar bättre i skolan. Kritiken mot att svenska lärarhögskolor inte lär ut hur lärare kan hjälpa elever med de förmågorna växer. Idag är Socialt och Emotionellt Lärande högprioriterad forskning på universitet världen över. Foto: Priscilla Du Preez

Läs vidare

Intervju med Aaron T Beck Beck är grundare av KBT. Denna psykoterapi som ofta kan utföras på ett relativt enkelt sätt för att bli befriad från de negativa, automatiska tankar som orsakar dysfunktionella känslor och beteenden. Men då måste det göras på rätt sätt, förklarar Beck.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Aaron T Beck berättar vad KBT är och varför KBT fungerar för så många olika psykiska problem, som depression, ångest och tvångssyndrom. Till exempel hjälper KBT elever på högstadiet med matematikångest. Och bland annat en svensk doktorsavhandling från 2020 visar att en betydande andel unga med social ångest och fobi ofta får god hjälp när kompetent KBT ges via internet. Foto: Aaron T Becks eget arkiv

Läs vidare

Särskilt stöd Ofta används särskilda undervisningsgrupper fel. En större kvalitetsgranskning av Skolinspektionen visar hur det bör göras.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Stöd i särskilda undervisningsgrupper får elever som behöver ett mer omfattande stöd än vad som kan ges i den vanliga klassen. Utagerande elever, alla sorters elever, i behov av denna form av särskilt stöd hjälps på ett avgörande sätt om det utformas på rätt sätt. Skolinspektionen har gjort en gedigen granskning av vad som utmärker framgångsrika, särskilda undervisningsgrupper för årskurserna 7-9. I utsatta områden måste de fungera. Bild: Taylor Wilcox

Läs vidare

OECD och Socialt och Emotionellt Lärande OECD genomför just nu en stor studie om Socialt och Emotionellt Lärande. Egenskaper som är avgörande för att kunna må bra och lyckas i skolan och livet. Förmågor som lärarhögskolorna i Sverige måste börja lära ut, enligt kritikerna.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Många elever behöver lärarens stöd för att till exempel lära sig hantera social och emotionell stress som uttrycker sig i olika situationer med olika negativa resultat som följd. Och att känna tilltro till sina egna förmågor samt att vara delaktiga med andra och optimistiska, som inför framtiden. OECD tar i sin stora studie fram kunskap som kan hjälpa lärare att stödja elevers utveckling på dessa områden och flera andra.

Läs vidare

Gå till Överst