Category archive

Elev- och lärarstöd

Därför behövs skolkunskap.se I många skolor, främst i socioekonomiskt utsatta områden, får en väldigt stor andel elever inte behörighet till gymnasiet. Skolkunskap.se inspirerar högstadielärare med nya och nyare vetenskapliga rön inom pedagogik och psykologi, insikter och goda exempel. Forskare och andra med kunskap skriver själva inlägg så att de blir tillräckligt djuplodande för att konkret hjälpa dessa lärare hjälpa den gruppen unga att få behörighet till gymnasiet.

i Elev- och lärarstöd/Pedagogik

Läs vidare

Socialt och Emotionellt Lärande Boken Socialt och Emotionellt Lärande av Lars Löwenborg och Tina Palm sammanfattar väl forskningen, och ger skolexempel, som visar hur en lärare kan stödja elever så att de bland annat stärker medvetenheten om sig själva och omtanken om andra.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Att träna sociala och emotionella färdigheter hjälper inte bara eleven att utvecklas i skolan utan i hela livet. Som att på ett positivare sätt hantera emotioner och bli socialt tryggare när det behövs. Kritiken mot att lärarhögskolorna inte lär ut hur lärare kan hjälpa elever med de förmågorna växer. Foto: Priscilla Du Preez

Läs vidare

Särskilt stöd Ofta används särskilda undervisningsgrupper fel. En större kvalitetsgranskning av Skolinspektionen visar hur det bör göras.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Stöd i särskilda undervisningsgrupper får elever som behöver ett mer omfattande stöd än vad som kan ges i den vanliga klassen. Utagerande elever, alla sorters elever, i behov av denna form av särskilt stöd hjälps på ett avgörande sätt om det utformas på rätt sätt. Skolinspektionen har gjort en gedigen granskning av vad som utmärker framgångsrika, särskilda undervisningsgrupper för årskurserna 7-9. I utsatta områden måste de fungera. Bild: Taylor Wilcox

Läs vidare

Socialt och Emotionellt Lärande OECD genomför just nu en stor studie om Socialt och Emotionellt Lärande. Egenskaper som är avgörande för att kunna må bra och lyckas i skolan och livet. Förmågor som lärarhögskolorna i Sverige måste börja lära ut, enligt kritikerna.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Många elever behöver lärarens stöd för att till exempel lära sig hantera social och emotionell stress som uttrycker sig i olika situationer med olika negativa resultat som följd. Och att känna tilltro till sina egna förmågor samt att vara delaktiga med andra och optimistiska, som inför framtiden. OECD tar i sin stora studie fram kunskap som kan hjälpa lärare att stödja elevers utveckling på dessa områden och flera andra.

Läs vidare

Gå till Överst