OECD och Socialt och Emotionellt Lärande OECD genomför just nu en stor studie om Socialt och Emotionellt Lärande. Egenskaper som är avgörande för att kunna må bra och lyckas i skolan och livet. Förmågor som lärarhögskolorna i Sverige måste börja lära ut, enligt kritikerna.

i Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

(Det är viktigt att veta att denna webb-tidskrift är i början av att byggas upp med intressant material där forskare och andra initierade skriver själva.)

Av redaktör Timothy Tore Hebb.

Informationen nedan härrör från OECD:s kommande, stora studie om Socialt och Emotionellt Lärande. 

För att inga begrepp ska bli fel översätts texterna inte från engelska.  Nedan finns utdrag från OECD:s hemsida som förklarar vad de vill uppnå med studien. Det kan vara intressant att följa hur OECD:s studie utvecklas.

Eller klicka här och läs den 31-sidiga PDF:en från OECD som förklarar varför och hur i större detalj. Det är enkelt att se vilka delar som kan vara av intresse. På sidan sex går det till exempel att läsa mer omfattande om vilka färdigheter som ingår i OECD:s definition av Socialt och Emotionellt Lärande. Här går det att läsa mer övergripande om dem. OECD tänker besvara hur en elev kan stärka de färdigheterna. Och här är en kort intervju med OECD:s Andreas Schleicher, PISA-generalen, som berättar om varför OECD anser att Socialt och Emotionellt är så avgörande för att elever ska lyckas i skolan och livet. 

Sverige deltar inte i nämnda studie, men Finland och och en rad andra länder gör det.

OECD:

”Policy makers, teachers, school administrators and parents are looking for more insights to the following questions:

► Which social and emotional skills predict children’s outcomes in the areas of education, civic participation, social connectedness, health and general well-being?

► Which factors in family contexts, such as parenting styles and learning resources available at home, predict children’s social and emotional development?

► Which factors in school contexts, such as teaching methods, school curricula or specific practices, predict children’s social and emotional development?

► Which factors in peer and community contexts, such as relationships with friends, and participation in activities predict children’s social and emotional development?

► How do the factors that influence social and emotional skills vary across different cultures and educational systems, and across the two cohorts (students, ages 10 and 15)?”

Den som studerar den länkade PDF:en i början av den här texten får en detaljrikare förståelse av varför studien är nödvändig.

Om vilka färdigheter som ingår i OECD:s studie:

“´Social and emotional skills´ differ from cognitive skills, such as literacy or numeracy, because they mainly involve how people manage their emotions, perceive themselves and engage with others, rather than their ability to process information.

In order to assess these skills, the Study draws on a well-known framework in the field of social and emotional skills – the Big Five model.

The model includes a cluster of mutually related social and emotional skills within five broad domains. For example, the domain of collaboration encompasses empathy, trust and co-operation. Apart from showing their mutual similarity, these groupings also ensure a systematic, comprehensive and balanced consideration of individuals’ social and emotional skills.

Out of the 19 skills that were assessed in the Study’s Field Trial in 2018, a broad and balanced set of 15 skills were chosen for the Main Study based on their policy relevance, validity and reliability. Two indices, a compound skill (self-efficacy) and achievement motivation, are also included, created from items that are used to evaluate other skills in the assessment.”

Om den så kallade ”the Big Five model” som nämns ovan går det att läsa närmare från sidan sex i PDF:en som det länkas till i början av den här texten.

Senast från skolkunskap.se

Gå till Överst