Tag archive

OECD

OECD och Socialt och Emotionellt Lärande OECD genomför just nu en stor studie om Socialt och Emotionellt Lärande. Egenskaper som är avgörande för att kunna må bra och lyckas i skolan och livet. Förmågor som lärarhögskolorna i Sverige måste börja lära ut, enligt kritikerna.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Många elever behöver lärarens stöd för att till exempel lära sig hantera social och emotionell stress som uttrycker sig i olika situationer med olika negativa resultat som följd. Och att känna tilltro till sina egna förmågor samt att vara delaktiga med andra och optimistiska, som inför framtiden. OECD tar i sin stora studie fram kunskap som kan hjälpa lärare att stödja elevers utveckling på dessa områden och flera andra.

Läs vidare

Gå till Överst