Tag archive

Tina Palm

Socialt och Emotionellt Lärande I boken Socialt och Emotionellt Lärande av Lars Löwenborg och Tina Palm sammanfattas forskningen om förmågan som idag anses avgörande. Han skriver en egen text om vad, hur och varför den är så betydelsefull för att lyckas i skolan — och i hela livet.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Den elev som på ett bättre sätt hanterar emotioner och olika sociala sammanhang kan bli tryggare i sig själv. Den mår och fungerar bättre i skolan. Kritiken mot att svenska lärarhögskolor inte lär ut hur lärare kan hjälpa elever med de förmågorna växer. Idag är Socialt och Emotionellt Lärande högprioriterad forskning på universitet världen över. Foto: Priscilla Du Preez

Läs vidare

Gå till Överst