Category archive

Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande

Podd: Den lyssnande inspirationen Jimmy Askelius är lärare för en 5:a på Visättraskolan, som ligger i ett särskilt utsatt område i Huddinge kommun. 2020 vann han priset som Årets mellanstadielärare och här berättar han bland annat om kopplingen mellan förtroende och lärande.

i Elev- och lärarstöd/Goda exempel/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik/Poddar

I den här poddintervjun förklarar Jimmy Askelius att, enligt honom, den förtroendefulla relationen till eleverna är en självklar förutsättning för att skapa villkoren för ett bra lärande. När han lär känna och kan se varje elev i klassen kan han ge var och en den trygghet som krävs för att verkligen motivera alla så gott det går, så att varje elev kan motivera sig själv. När han lär känna varje elev kan de få ett lärande på rätt nivå. Men när han började 2011 saknade han verktygen och då kändes det som att kastas ner i en ”varggrop”.

Läs vidare

Därför behövs Socialt och Emotionellt Lärande I boken Socialt och Emotionellt Lärande av Lars Löwenborg och Tina Palm sammanfattas forskningsläget om förmågan som idag anses avgörande. Han skriver en egen text om varför detta lärande är så betydelsefullt för att lyckas i skolan — och i hela livet.

i Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Den elev som på ett bättre sätt hanterar emotioner och olika sociala sammanhang kan bli tryggare i sig själv. Den mår, fungerar och lär sig bättre i skolan. Kritiken mot att svenska lärarhögskolor inte lär ut hur lärare kan hjälpa elever med de förmågorna växer. Idag är Socialt och Emotionellt Lärande högprioriterad forskning på universitet världen över. Foto: Priscilla Du Preez

Läs vidare

Så införs Socialt och Emotionellt Lärande En detaljrik beskrivning, från världens främsta kunskapsresurs på Socialt och Emotionellt Lärande, presenteras. Ett lärande som bygger på evidens.

i Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, CASEL, är en amerikansk, ideell organisation som erbjuder skolor över hela världen högkvalitativ och evidensbaserad kunskap för hur skolor konkret går till väga för att införa Socialt och Emotionellt Lärande. Åldersgruppen är mycket bred, från 5 till 18 år. Här presenteras CASEL:s eget omfattande och tydliga underlag för att lyckas. Foto: Felicia Buitenwerf

Läs vidare

Intervju med KBT-grundaren Aaron T Beck Han berättar hur ganska enkla och öppna frågor kan förändra hur man tänker, mår och fungerar. Vilka kan hjälpa att förändra självkänslan och bilden av framtiden.

i Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Aaron T Beck förklarar hur KBT fungerar för att bemöta negativa, automatiska tankar, som utgör grunden för mer eller mindre problematiska känslor och dysfunktionella beteenden. Om man istället kan se sig själv och livet, sin situation, i ett realistiskt ljus fungerar och mår man bättre. KBT som kan behandla ångest, depression och beteendestörningar med relativt enkla medel. Foto: Aaron T Becks eget arkiv

Läs vidare

OECD:s SEL-rapport Den visar vilka sociala och emotionella färdigheter som är avgörande för bland annat psykologiskt välbefinnande och sociala förmågor för 15-åringar. Vilka gynnar lärandet. Men ett särskilt viktigt svar, avgörande för många i utsatta områden, lyser med sin frånvaro.

i Elev- och lärarstöd/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Den precis publicerade rapporten från OECD konstaterar att den egenskap för att utveckla det Sociala och Emotionella Lärandet (SEL), mest avgörande för psykologiskt välbefinnande, är optimism och på andra plats tillit för 15-åringar. Även stressresistens och förmågan att kontrollera sina känslor samt elevens energinivå har stor betydelse. Men är det inte hög tid för de som bestämmer att ta initiativ till svenska, kommunala och nationella SEL-program som utgår ifrån evidens. Andra länder gör det.

Läs vidare

Särskilt stöd Ofta används särskilda undervisningsgrupper fel. En större kvalitetsgranskning av Skolinspektionen visar hur det bör göras.

i Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Stöd i särskilda undervisningsgrupper får elever som behöver ett mer omfattande stöd än vad som kan ges i den vanliga klassen. Utagerande elever, alla sorters elever, i behov av denna form av särskilt stöd hjälps på ett avgörande sätt om det utformas på rätt sätt. Skolinspektionen har gjort en gedigen granskning av vad som utmärker framgångsrika, särskilda undervisningsgrupper för årskurserna 7-9. I utsatta områden måste de fungera. Bild: Taylor Wilcox

Läs vidare

Relationell pedagogik Relationell pedagogik är en ganska ny men för många lärare okänd forskningsinriktning. Den kan hjälpa lärare att hjälpa alla sorters elever som behöver stöd och stärkt inre motivation.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Forskning och insikter om hur läraren med en inkännande och lyssnande relation till eleven kan bidra till tillit, förtroende och en pedagogisk relation. Relationell pedagogik kan stödja alla sorters elever. Särskilt utagerande elever kan må bättre. Foto: Luke Porter

Läs vidare

Gå till Överst