Skolkunskap.se innehåller uteslutande podd-intervjuer.

8 Karin Utas Carlsson är en av Sveriges främsta experter på lärarledd konflikthantering i skolor och här berättar hon om hur lärare kan gå till väga för att lösa från inte så allvarliga till allvarliga konflikter mellan elever.

7 Sargon El Khouri, tidigare rektor på en 4-9-skola i Angered, ett särskilt utsatt område, berättar ingående om utmaningen att motivera och övertyga relativt många föräldrar, vilka inte vill eller förstår hur avgörande det är att deras barn utreds för och om det krävs behandlas för ADHD. Hälften så många elever med utrikesfödda föräldrar diagnostiseras för ADHD jämfört med elever med svenskfödda föräldrar.

6 Olav Nygård, forskare i etnicitets- och migrationsstudier vid Södertörns Högskola, konstaterar i sin avhandling att många elever med utländsk bakgrund har höga utbildningsambitioner, ändå misslyckas de. Han diskuterar bland annat vad som kanske kan göras.

Kringlaskolan (34 min) kunde genom sina strukturer och metoder baserade på vetenskap samt beprövade erfarenheter, andras och egna, nå upp till 85 procents behörighet till gymnasiet 2021. Podd-intervju där rektor Magnus Andersson konkret förklarar hur de nådde dit. Grundskolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje.

4 Jimmy Askelius (27 min) är lärare för en 5:a på Visättraskolan som ligger i ett särskilt utsatt område i Huddinge. Här berättar han om vägen upp ur ”varggropen” till utmärkelsen Årets mellanstadielärare. Om de fungerande pedagogiska metoderna, som växt fram efter många misstag.

Bredängsskolan (49 min), i ett utsatt område i Stockholm, lyckades höja andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 procent 2014 till 78,3 procent 2020. Podd-intervju där rektor Anna Hoffsten och biträdande rektor 7-9, Anna Wihlner, berättar i större detalj hur skolan gick till väga. Ungefär 80 procent har invandrarbakgrund.

2 Erfaren utbildare i personalledd konflikthantering (35 min) och medling ger konkreta råd på hur medla mellan elever i konflikt. Om förutsättningarna är de rätta går det till och med att medla mellan elever där allvarlig misshandel förekommit.

1 Kringlaskolans Läslabb (32 min) lockar gäster från hela världen som vill lära sig mer om skolans lästräning. Podd-intervju med grundaren Lotta Axby om den egna metoden. Skolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. 


1 Podd-intervju med rektorn som berättar hur Kringlaskolan, som ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje, lyckades ha 85 procents behörighet till gymnasiet 2021.

1 Kringlaskolans läslabb är känt över hela världen för sina effektiva metoder för lästräning. Så h