Skolkunskap.se innehåller uteslutande podd-intervjuer.

10 Alli Klapp, en av Sveriges kunnigaste på området, om hur praktiskt arbeta med ett formativt förhållningssätt i klassen.

9 Ulf Fredriksson, bland annat ansvarig för den svenska delen av Pisa-undersökningenberättar om olika stratgier för att träna läsning

8 Karin Utas Carlsson, en av Sveriges främsta experter på lärarledd konflikthantering, berättar om konfliktlösningens A, B och C.

7 Sargon El Khouri, tidigare rektor på en 4-9-skola i Angered, ett särskilt utsatt område, berättar om utmaningen att motivera  många föräldrar med invandrarbakgrund att låta sina barn utredas för ADHD.

6 Olav Nygård, forskare i etnicitets- och migrationsstudier vid Södertörns Högskola, om att många elever med utländsk bakgrund har höga utbildningsambitioner, men ändå misslyckas de.

5 Jimmy Askelius är lärare för en 5:a på Visättraskolan, som ligger i ett särskilt utsatt område i Huddinge, och berättar om vägen från ”varggropen” till utmärkelsen Årets mellanstadielärare.

4 Anna Hoffsten och Ingela Wihlner  på Bredängsskolan, i ett utsatt område i Stockholm, berättar hur man lyckades höja andelen som får behörighet till gymnasiet från 39,7 procent 2014 till 78,3 procent 2020

3 Erfaren utbildare i personalledd konflikthantering och medling ger konkreta råd på hur medla mellan elever i konflikt

2 Rektor Magnus Andersson berättar om hur Kringlaskolan, som ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje, lyckades uppnå 85 procents behörighet till gymnasiet 2021.

1 Lotta Axby var med om att starta Kringlaskolans läslabb och berättar om skolans effektiva metoder för lästräning.