Kringlaskolan kunde genom sina strukturer och metoder baserade på vetenskap samt beprövade erfarenheter, andras och egna, nå upp till 85 procents behörighet till gymnasiet 2021. Podd-intervju där rektor Magnus Andersson konkret förklarar hur de nådde dit. Grundskolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje.

Bredängsskolan, i ett utsatt område i Stockholm, lyckades höja andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 procent 2014 till 78,3 procent 2020. Podd-intervju där rektor Anna Hoffsten och biträdande rektor 7-9, Anna Wihlner, berättar i större detalj hur skolan gick till väga. Ungefär 80 procent har invandrarbakgrund.

2 Utbildare i personalledd konflikthantering och medling ger konkreta råd på hur medla mellan elever i konflikt. Om förutsättningarna är de rätta går det till och med att medla mellan elever där allvarlig misshandel förekommit.

1 Kringlaskolans Läslabb (helst för elever redan i första klass) lockar gäster från hela världen som vill lära sig mer om skolans lästräning. Podd-intervju med grundaren Lotta Axby om den egna metoden. Skolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje.