Foto t h: Santi Vedri

Insikts-Podd 26 min: Förlorade studieambitioner Forskaren Olav Nygård studerar bland annat studieambitioner hos elever med invandrarbakgrund. De är ofta höga, men ändå misslyckas de eleverna.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Timothy Tore Hebb, podd-intervju.

I podd-intervjun lite nedtill på 26 minuter diskuterar Olav Nygård, filosofie doktor och forskare i  etnicitets- och migrationsstudier vid Södertörns högskola, den betydande grupp elever med invandrarbakgrund med höga utbildningsambitioner, men vilka trots dem inte lyckas uppnå goda resultat i skolan. 

Unga med invandrarbakgrund som ofta inte får behörighet till gymnasiet.

Ladda gärna ner podd-filen och lyssna på favoritspelaren istället.