Insikts-Podd 42 min: Lästräningens nyckel Forskaren Ulf Fredriksson ledde arbetet med att utveckla läsa-, skriva- och räknagarantin och här berättar han bland annat om olika tekniker för hur en elev kan träna sin läsning.

i Elev- och lärarstöd/Insikter och reflexioner/Pedagogik/Poddar

Timothy Tore Hebb, podd-intervju.

I podd-intervjun lite nedtill på 42 minuter diskuterar docent Ulf Fredriksson, vid Stockholms universitets Institution för pedagogik och didaktik, som tidigare bland annat ansvarat för den svenska delen av Pisa-undersökningen, vikten av att lära sig läsa som ung. 

Han har också varit utredare för regeringens läsa-, skriva- och räknagaranti.

Om hur viktigt det är att upptäcka och ge rätt hjälp tidigt till elever som brister i läsningen. 

Då blir en kartläggning av elevens unika brister och behov avgörande. Läsning som är grunden för ett rikt språk, att kunna utrycka sig nyanserat och kommunicera med andra.

Cirka en femtedel av alla elever, enligt Pisa-undersökningen, har problem med sin läsning, och gruppen som har det i socioekonomiskt utsatta områden är betydligt större.

Ofta brister det bland annat i ordförrådet och det hindrar avkodningen. Därför har lästräning en så avgörande betydelse.

Särskilt viktigt för dem som inte har svenska som modersmål. För dem som går på högstadiet och brister, för dem som även kommit till Sverige i den åldern.

Ladda gärna ner podd-filen och lyssna på favoritspelaren istället.

Senast från skolkunskap.se

Gå till Överst