Insikts-Podd 42 min: Det formativa förhållningssättet Forskaren Alli Klapp förklarar hur lärare kan arbeta med inre motivation och respons med alla sorters elever.

i Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik/Poddar

Timothy Tore Hebb, podd-intervju.

I podd-intervjun lite nedtill på 42 minuter diskuterar Alli Klapp, docent och forskare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, i större detalj hur en lärare kan gå till väga för att utveckla ett formativt förhållningssätt med eleverna i klassen. 

Hon har bland annat skrivit läroboken Bedömning, betyg och lärande (2017, Studentlitteratur). 

När eleverna utvecklas som ansvarstagande och reflekterande individer. När de kan ta fram sin inre motivation, nyfikenhet och egen vilja att lära mer, för att också stimulera det livslånga lärandet, snarare än att lära för uppnå yttre belöningar.

Många lärare tror att det är väldigt jobbigt jämfört med summativ bedömning, som regelbundna prov och betyg, men om en lärare involverar eleverna på rätt sätt kan de stödja varandra formativt och det, menar hon, minskar lärarnas börda.

Alli Klapp förklarar också bland annat hur det formativa förhållningssättet kan gynna mer svagpresterande elever.

Ladda gärna ner podd-filen och lyssna på favoritspelaren istället.

Senast från skolkunskap.se

Gå till Överst