Category archive

Poddar

Podd: Den lyssnande inspirationen Jimmy Askelius är lärare för en 5:a på Visättraskolan, som ligger i ett särskilt utsatt område i Huddinge kommun. 2020 vann han priset som Årets mellanstadielärare och här berättar han bland annat om kopplingen mellan förtroende och lärande.

i Elev- och lärarstöd/Goda exempel/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik/Poddar

I den här poddintervjun förklarar Jimmy Askelius att, enligt honom, den förtroendefulla relationen till eleverna är en självklar förutsättning för att skapa villkoren för ett bra lärande. När han lär känna och kan se varje elev i klassen kan han ge var och en den trygghet som krävs för att verkligen motivera alla så gott det går, så att varje elev kan motivera sig själv. När han lär känna varje elev kan de få ett lärande på rätt nivå. Men när han började 2011 saknade han verktygen och då kändes det som att kastas ner i en ”varggrop”.

Läs vidare

Podd: Goda exemplet Kringlaskolan Kringlaskolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. Rektor Magnus Andersson berättar mer ingående i poddintervjun om de strukturer och metoder som gjorde att 85 % fick behörighet till gymnasiet 2021.

i Elev- och lärarstöd/Goda exempel/Pedagogik/Poddar

Magnus Andersson, rektor vid Kringlaskolan, en F-9-skola, förklarar bland annat paket, matriser och Kringlaskoleandan bland lärarna, vilka ligger till grund för att 85 procent fick behörighet till gymnasiet 2021. Kringlaskolan som ligger i ett särskilt utsatt område av Södertälje. Här gick Greta Thunberg ut 9:an och i ett instagraminlägg efteråt hyllade hon skolan.

Läs vidare

Podd: Goda exemplet Bredängsskolan Bredängsskolan höjde andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 % 2014 till 78,3 % 2020. I poddintervjun berättar rektorn och biträdande rektorn utförligt om hur det gick till.

i Goda exempel/Poddar

Bredängsskolan ligger i ett så kallat utsatt område i södra Stockholm. De har lyckats med det andra skolor i en liknande situation drömmer om. Här förklarar Anna Hoffsten (till höger), rektor, och Ingela Wihlner, biträdande rektor 7-9, hur skolan gjorde och gör i djupare detalj. Om bland annat strategin, om att lära ut bra svenska och om det hårda arbetet i övrigt som lett till att behörigheten till gymnasiet ökade från 39,7 till 78,3 procent på bara sex år.

Läs vidare

Podd: Konflikthantering Oskar Palmenfelt, erfaren utbildare i konflikthantering på skolor, intervjuas om hur han anser att en skola kan gå till väga för att hantera konflikter mellan elever, även de som är allvarliga. Om förutsättningarna finns.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Poddar

I podd-intervjun betonas vikten av att elever lär sig lösa sina konflikter själva, när de förutsättningarna finns. Om skolan går in och löser konflikter åt elever går en möjlighet förlorad att lära sig lösa konflikter på egen hand i skolan och i livet, menar Oskar Palmenfelt. Foto: Engin Akyurt

Läs vidare

Podd: Goda exemplet Läslabbet Biträdande rektor Lotta Axby (F-3) berättar om Kringlaskolans Läslabb som hjälper elever redan i första klass att träna sin läsförmåga. När den brister. Gäster från hela världen kommer till skolan för att veta mer om den framgångsrika metoden.

i Goda exempel/Pedagogik/Poddar

Alla vet hur avgörande det är att kunna prata, läsa och skriva svenska, för att ha en chans till ett bra liv i Sverige. På Kringlaskolan, i ett särskilt utsatt område av Södertälje, satsar de stort på att helst redan i första klass ge barn i behov av extra lästräning den hjälpen. Och de har utvecklat en egen metod som utgår ifrån Reading recovery och Bravkod.

Läs vidare

Gå till Överst