Podd: Konflikthantering Oskar Palmenfelt, erfaren utbildare i konflikthantering på skolor, intervjuas om hur han anser att en skola kan gå till väga för att hantera konflikter mellan elever, även de som är allvarliga. Om förutsättningarna finns.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Poddar

Timothy Tore Hebb, podd-intervju.

Podd-spelaren är lite längre ner. Intervjun är 35 minuter.

Oskar Palmenfelt, föreläsare och utbildare i konflikthantering och medling för skolpersonal, ger i podden konkreta tips på hur man som skolpersonal kan medla mellan elever. Om medlingen ska ha stor chans att bli framgångsrik, enligt honom. 

Han har arbetat på många skolor runt om i landet med att hjälpa och utbilda lärare i att lösa konflikter mellan elever genom medling. Av olika allvarlighets- och svårighetsgrader.

Han har en utbildning inom konflikthantering och medling från Göteborgs universitetet och arbetar på Medlingscentrum, en verksamhet som utbildar skolor inom personalledd skolmedling. 

Oskar Palmenfelt förklarar pauser, öppna opartiska frågor, förberedande inlyssnande samtal, när medling inte är möjligt och hållbara överenskommelser. Och annat. 

Förhoppningen är att eleverna lär sig de nödvändiga sociala färdigheter som krävs för att på egen hand lösa konflikter. Kunskap eleverna kan ta med sig ut i livet.

Det krävs inte att appen laddas ner. Spelaren finns på nästa sida och det är bara att klicka på den.

Senast från skolkunskap.se

Gå till Överst