Foto: Engin Akyurt

Insikts-Podd 35 min: Konflikthantering Oskar Palmenfelt, erfaren utbildare i konflikthantering på skolor, intervjuas om hur han anser att lärare kan gå till väga för att hantera även elevkonflikter som är allvarliga. Om förutsättningarna finns.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Poddar

Timothy Tore Hebb, podd-intervju.

Oskar Palmenfelt, föreläsare och utbildare i konflikthantering och medling för skolpersonal, ger i den här podden på 35 minuter många konkreta tips på hur man som skolpersonal kan medla mellan elever. Om medlingen ska ha stor chans att bli framgångsrik, enligt honom. 

Han har arbetat på många skolor runt om i landet med att hjälpa och utbilda lärare i att lösa konflikter mellan elever genom medling. Av olika allvarlighets- och svårighetsgrader.

Oskar Palmenfelt har en utbildning inom konflikthantering och medling från Göteborgs universitetet och arbetar på Medlingscentrum, en verksamhet som utbildar skolor inom personalledd skolmedling. 

Ett förslag är att ladda ner podd-filen på mobilen (klicka på ↓- symbolen  nedan på spelaren) och spela upp filen på favoritspelaren på mobilen. Men det går lika bra att använda den här såklart.

Senast från skolkunskap.se

Gå till Överst