Podd: Goda exemplet Bredängsskolan Bredängsskolan höjde andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 % 2014 till 78,3 % 2020. I poddintervjun berättar rektorn och biträdande rektorn utförligt om hur det gick till.

i Goda exempel/Poddar

Timothy Tore Hebb, podd-intervju.

Anna Hoffsten, rektor, och Ingela Wihlner, biträdande rektor 7-9, förklarar i större detalj i den här poddintervjun hur Bredängsskolan, i ett utsatt område i södra Stockholm, lyckades lyfta andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 procent 2014 till 78,3 procent 2020. 

80 procent har invandrarbakgrund och en betydande andel har kommit till Sverige efter 2014. Cirka 40 olika språk talas.

I 49 intressanta minuter pratar de bland annat om strukturen som byggts upp på Bredängsskolan, att eleverna också får lära sig hur man lär sig, att läraren tydligt i början av en lektion förklarar för klassen vad lektionen ska innehålla och vad eleverna ska få lära sig. 

Struktur och förutsägbarhet är två grundbultar. De berättar om det språkutvecklande förhållningssättet som innebär att lärandet av svenska genomsyrar hela skolan. Om hur de arbetar för att varje elev ska känna stöd att kunna vara sig själv.

Klicka på fotot nedan och kom till podd-spelaren för att lyssna.

Och Stockholms stad satsar resurser på Bredängsskolan, vilket till exempel gör att man kan ha två lärare i en och samma klass i vissa ämnen samt att de har ett bra elevhälsoteam med bland annat en fast anställd psykolog på heltid.

Tack Anna Hoffsten, rektor, och Ingela Wihlner, biträdande rektor 7-9, för samtalet.

Det krävs inte att appen laddas ner. Spelaren finns på nästa sida och det är bara att klicka på den.

Trivsel- och ordningsreglerna är ett av fundamenten för att skapa en skola där eleverna tar hänsyn till varandra och lärarna. 

Även om det såklart kan bli bättre, säger Anna Hoffsten och Ingela Wihlner i mun på varandra. 

Nedan går det att länka till den sida som innehåller skolans trivsel- och ordningsregler.

Redan när eleverna går i första klass — Bredängsskolan är en F-9 skola med grundsärskola — börjar man arbeta med värdegrundsfrågor, som vad utmärker en bra kompis. Med lekar och övningar.

Eleverna och lärarna måste veta vilka gemensamma, grundläggande trivsel- och ordningsregler som gäller för att lyckas bygga en bra skolmiljö — de är enkla, få och självklara. Läs A4-sidan med reglerna som eleverna diskuterar och förstår, varför de är avgörande, i början av varje läsår.

A4 med Bredängsskolans trivsel- och ordningsregler

Gå till Överst