Podd: Goda exemplet Läslabbet Biträdande rektor Lotta Axby (F-3) berättar om Kringlaskolans Läslabb som hjälper elever redan i första klass att träna sin läsförmåga. När den brister. Gäster från hela världen kommer till skolan för att veta mer om den framgångsrika metoden.

i Goda exempel/Pedagogik/Poddar

Timothy Tore Hebb, podd-intervju.

Här går det att lyssna på en 32 minuters podd-intervju med Lotta Axby, biträdande rektor F-3 på Kringlaskolan

Klicka på fotot nedan så kommer du till podd-spelaren.

Lotta Axby delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av att arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter i Läslabbet på Kringlaskolan. 

”Arbetet i Läslabbet  bygger på olika metoder som  baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet”, säger hon.

På skolan lägger man stor vikt vid tidig upptäckt av lässvårigheter och att snabbt sätta in åtgärder, allt för att varje elev ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas bli en god läsare. Att en elev aldrig ska lämnas ensam med sina svårigheter och utmaningar är ledord, fortsätter Lotta Axby.

”Alla barn har rätt att lära sig läsa. Att kunna läsa är oerhört viktigt för att ta till sig kunskap och att lyckas i skolan och livet.”

Hon startade Läslabbet tillsammans med ett pedagogiskt utvecklingsteam på skolan för cirka tio år sedan. Pedagogiken utgår främst från Reading recovery och Bravkod.

Men hon får berätta mer i intervjun om Läslabbet och vad träningen där innebär samt om vad Reading recovery och Bravkod är.

Det krävs inte att appen laddas ner. Spelaren finns på nästa sida och det är bara att klicka på den.

Och här går det att ladda ner en PDF från bland annat University of Auckland på Nya Zeeland — det var där Reading recovery utvecklades från början — vilken mer i detalj förklarar vad Reading recovery är:

En djupare förklaring av lästräningsmetoden Reading recovery

Artikel från Skolvärlden som förklarar lite mer hur Bravkod fungerar

LegiLexi är en kunskapsresurs som används av många skolor idag för att hjälpa barn med lästräning:

Här finns en övningsbank från LegiLexi för elever årskurs 1-3

Gå till Överst