Foto t h: Kelli Mc Clintock

Insikts-Podd 32 min: Kanske världens bästa läslabb Biträdande rektor Lotta Axby (F-3) berättar om Läslabbet på Kringlaskolan, som ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. Det hjälper elever med läsförståelsen när den brister.

i Goda exempel/Pedagogik/Poddar

Timothy Tore Hebb, podd-intervju.

Här går det att lyssna på en 32 minuters podd-intervju med Lotta Axby, biträdande rektor F-3 på Kringlaskolan. Hon förklarar hur de arbetar på Läslabbet för att hjälpa elever från första klass med lästräning. När den faller efter.

Lotta Axby startade Läslabbet tillsammans med ett pedagogiskt utvecklingsteam på skolan kring 2010. Pedagogiken utgår främst från Reading recovery och Bravkod.

Det har blivit åtskilliga besök från utlandet. Till exempel har en japansk grupp från Kio-universitetet knackat på dörren för att se hur Läslabbet arbetar eftersom Japan ska införa effektiva pedagogiska metoder i skolor för att hjälpa barn med dyslexi.

Ett förslag är att ladda ner podd-filen på mobilen (klicka på ↓- symbolen  nedan på spelaren) och spela upp filen på favoritspelaren på mobilen. Men det går lika bra att använda den här såklart.

Och här går det att ladda ner en PDF från bland annat University of Auckland på Nya Zeeland — det var där Reading recovery utvecklades från början — vilken mer i detalj förklarar vad Reading recovery är:

En djupare förklaring av lästräningsmetoden Reading recovery

Artikel från Skolvärlden som förklarar lite mer hur Bravkod fungerar

LegiLexi är en kunskapsresurs som används av många skolor idag för att hjälpa barn med lästräning:

Här finns en övningsbank från LegiLexi för elever årskurs 1-3

Gå till Överst