En del texter publiceras, men skolkunskap.se består uteslutande av podd-intervjuer.

Brittiska Open University tar varje år fram 10 nyare och nya pedagogiska metoder. 2021 handlade en om hur lära med hip hop-narrativ och en annan om hur unga med olika bakgrunder kan lära av varandra via datorn.

7 Grundligare kunskapssammanställning (länkar till källor) av vilka metoder för Socialt och Emotionellt Lärande som fungerar, enligt världens främsta kunskapsresurs på området: CASEL

6 Längre intervju med KBT:ns grundare, Aaron T Beck, om bland annat hur stödja och motivera med enklare KBT-strategier. 

5 OECD har släppt sin rapport om vilka sociala och emotionella färdigheter som är avgörande för en rad betydelsefulla förmågor i skolan och livet. Till exempel är en slutsats att optimism, tillit och stressresistens är avgörande för det   psykologiska välbefinnandet.

4 Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar hur en skola gör för att bygga upp bra särskilda undervisningsgrupper.  I utsatta områden måste de fungera.

3 Psykologen och pedagogen Lars Löwenborg förklarar i en text varför Socialt och Emotionellt Lärande är avgörande för elever i skolan och i livet.

2 Brittiska inrikesministeriets rapport om hur mentorer bör arbeta med killar som riskerar att gå med i gäng består av konkret nyttiga råd, vilka bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Rapporten kan laddas ner och det är åtta sidor som är viktigast.

1 Relationell pedagogik är en metod för lärare för att kunna stödja och motivera elever. Bland annat handlar det om att få eleven att känna att ”här är en lärare som vill mig väl, oavsett vad jag presterar”