Så införs Socialt och Emotionellt Lärande En detaljrik beskrivning, från världens främsta kunskapsresurs på Socialt och Emotionellt Lärande, presenteras. Ett lärande som bygger på evidens.

i Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Den stora utmaningen för att framgångsrikt införa Socialt och Emotionellt Lärande, SEL, är att bygga på en solid kunskapsgrund och såklart genomföra den strategin på bästa sätt. 

Den främsta resursen för att lyckas utgår ifrån den högkvalitativa och evidensbaserade kunskap som Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, CASEL, utvecklat sedan över två decennier. Denna icke-vinstdrivande organisation som samlar några av de främsta experterna inom olika vetenskapliga discipliner inom SEL. 

Så här beskriver CASEL SEL

”Social and emotional learning (SEL) is the process through which children and adults acquire and effectively apply the knowledge, attitudes, and skills necessary to understand and manage emotions, set and achieve positive goals, feel and show empathy for others, establish and maintain positive relationships, and make responsible decisions.”

CASEL  är en stödresurs som erbjuds skolor över hela USA, men idag visar även skolor i Europa intresse för och använder SEL. Till exempel arbetar OECD med en stor studie som kartlägger vilka SEL-förmågor som är avgörande för att lyckas i skolan och livet, och hur de ska kunna uppnås. Nedan länkas det till två andra inlägg på skolkunskap.se om SEL. I det ena om vad OECD mer exakt gör (det går att ladda ner OECD:s egen beskrivning av studien), i det andra ges en utförligare förklaring varför SEL verkligen behövs idag, av en av Sveriges främsta experter på SEL.

CASEL:s kunskapsmoduler  förklarar bland annat i relativ detalj hur skolan och lärarna går till väga för att bygga upp en organisation för att implementera kunskapen. Då krävs det att några motiverade lärare, ofta med rektorn i spetsen, tar på sig ansvaret att sätta sig in i hur göra i detalj, diskuterar detta med andra lärare och rektorn, om den senare inte sitter med i styrgruppen. Det gäller att lärarna och alla motiverade elever, även de elever som måste motiveras extra, verkligen sluter upp bakom den SEL-strategi som anses passa och väljs — för det finns inte bara en att välja på utan den skräddarsys. Det är viktigt att inkludera eleverna, slår CASEL fast, när strategin utvecklas.

Då måste den utgå ifrån gedigen evidens — om den bygger på felaktig kunskap kan effekten bli den motsatta än den som ska uppnås. Att det görs på rätt sätt är särskilt viktigt för elever som inte får med sig dessa förmågor i tillräcklig utsträckning från hemmet. 

Det finns många fler expertresurser för att implementera effektiva SEL-åtgärder i skolor. Till exempel forskar och utvecklar Harvarduniversitetets Graduate School of Education insatser som bygger på evidens. Här förklarar Harvard bland annat hur en skola kan förebygga och lösa mobbning.

Det här cirkeldiagrammet visar vilka komponenter SEL består av

Här är ett ganska omfattande och detaljrikt material som bland annat visar hur en skola går till väga för att organisera sig och implementera CASEL:s metod för SEL.

7 sidor om bland annat hur lärarna bör arbeta tillsammans för att bygga en framgångsrik plattform för SEL

Focus Area 1A: Build Awareness, Commitment, and Ownership.

12 sidor som mer i detalj beskriver vad SEL är samt ytterligare hur en skola gör för att bygga en solid plattform för detta lärande

Tool: Indicators of Schoolwide SEL Walkthrough Protocol.

5 sidor (se nedan) om hur ett ”peace room” skapas. Och då är det, som sagt, viktigt att eleverna själva får vara med när det förverkligas. Så här definierar CASEL detta rum som ska vara en plats för lugn och reflexion. Särskilt när elever blir upprörda och arga och hamnar i konflikt kan det vara effektivt.

”A Peace Room is a dedicated, safe, and neutral space in a school building for students to work through difficult emotions and challenging situations with the help of a restorative practice practitioner, mental health professional, teacher, or mentor. The purpose of this space is to:

What is a Peace Room?

  • ●  Allow a student to self-manage when experiencing intense emotions, process their emotions, refocus, and return to class.

  • ●  Hold individual or group stress management, mindfulness, reflection, and healing activities for students and staff.

  • ●  De-escalate and diffuse conflicts and challenging behaviors by giving a student space to “cool down” before talking through a problem.

  • ●Implement responsive restorative practices (e.g. restorative conferences, peace circles, peer juries) by helping students understand the impact when there has been a conflict or wrongdoing, and move toward problem-solving, repairing harm, and restoration of relationships and community.”

Läs dessa 5 sidor om hur en skola skapar ett ”peace room”.

Här finns ett omfattande videobibliotek från CASEL som visar hur Socialt och Emotionellt Lärande konkret kan införas på en skola.

CASEL:s trycksak på 50 sidor om effektiva program för Socialt och Emotionellt Lärande. Det är för middle och high schools, följaktligen för högstadier, och den är från 2015. Senare under 2021 publiceras en uppdaterad version. Då infogas den istället.

Det finns betydligt mer användbar kunskap via CASEL:s egen hemsida.

I dessa två publicerade inlägg på skolkunskap.se står mer varför och hur eleverna behöver utveckla sitt Sociala och Emotionella Lärande

(1) Lars Löwenborg, psykolog med inriktningen pedagogik och medförfattare till  boken Socialt och Emotionellt Lärande  (Natur & Kultur, 2019), förklarar i ett inlägg på skolkunskap.se varför SEL är avgörande för att elever ska kunna få en ljus framtid.

Läs här

(2) OECD, samarbetsorganisation där 37 länder ingår, genomför just nu en omfattande studie som ska visa vilka SEL-förmågor som är betydelsefulla för att lyckas i skolan och livet, och hur en skola kan organisera sig och arbeta för bästa resultat. OECD som även står bakom PISA-undersökningen. Läs inlägget på skolkunskap.se.

Läs här

Senast från skolkunskap.se

Gå till Överst