Så införs Socialt och Emotionellt Lärande En detaljrik beskrivning, från världens främsta kunskapsresurs på Socialt och Emotionellt Lärande, presenteras. Ett lärande som bygger på evidens.

The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, CASEL, är en amerikansk, ideell organisation som erbjuder skolor över hela världen högkvalitativ och evidensbaserad kunskap för hur skolor konkret går till väga för att införa Socialt och Emotionellt Lärande. Åldersgruppen är mycket bred, från 5 till 18 år. Här presenteras CASEL:s eget omfattande och tydliga underlag för att lyckas. Foto: Felicia Buitenwerf Läs vidare

Podd: Goda exemplet Bredängsskolan höjde andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 % 2014 till 78,3 % 2020. I poddintervjun berättar rektorn och biträdande rektorn utförligt om hur det gick till.

Bredängsskolan ligger i ett så kallat utsatt område i södra Stockholm. De har lyckats med det andra skolor i en liknande situation drömmer om. Här förklarar Anna Hoffsten (till höger), rektor, och Ingela Wihlner, biträdande rektor 7-9, hur skolan gjorde och gör i djupare detalj. Om bland annat strategin, om att lära ut bra svenska och om det hårda arbetet i övrigt som lett till att behörigheten till gymnasiet ökade från 39,7 till 78,3 procent på bara sex år. Läs vidare

Intervju med KBT-grundaren Aaron T Beck En mer djuplodande artikel som bland annat förklarar hur en lärare med enklare KBT-strategier kan stärka och motivera sina elever. Aaron T Beck berättar i större detalj varför KBT ofta är så effektivt.

Aaron T Beck föklarar vad KBT är och varför KBT fungerar. När man gör sig kvitt negativa, automatiska tankar, som orsakar problematiska känslor och dysfunktionella beteenden, ser sig själv och livet i ett realistiskt ljus, fungerar och mår man bättre. KBT som behandlar ångest, depression och beteendestörningar med relativt enkla medel. Foto: Aaron T Becks eget arkiv Läs vidare

Därför behövs Socialt och Emotionellt Lärande I boken Socialt och Emotionellt Lärande av Lars Löwenborg och Tina Palm sammanfattas forskningen om förmågan som idag anses avgörande. Han skriver en egen text om varför detta lärande är så betydelsefullt för att lyckas i skolan — och i hela livet.

Den elev som på ett bättre sätt hanterar emotioner och olika sociala sammanhang kan bli tryggare i sig själv. Den mår och fungerar bättre i skolan. Kritiken mot att svenska lärarhögskolor inte lär ut hur lärare kan hjälpa elever med de förmågorna växer. Idag är Socialt och Emotionellt Lärande högprioriterad forskning på universitet världen över. Foto: Priscilla Du Preez Läs vidare

Särskilt stöd Ofta används särskilda undervisningsgrupper fel. En större kvalitetsgranskning av Skolinspektionen visar hur det bör göras.

Stöd i särskilda undervisningsgrupper får elever som behöver ett mer omfattande stöd än vad som kan ges i den vanliga klassen. Utagerande elever, alla sorters elever, i behov av denna form av särskilt stöd hjälps på ett avgörande sätt om det utformas på rätt sätt. Skolinspektionen har gjort en gedigen granskning av vad som utmärker framgångsrika, särskilda undervisningsgrupper för årskurserna 7-9. I utsatta områden måste de fungera. Bild: Taylor Wilcox Läs vidare

Relationell pedagogik Relationell pedagogik är en ganska ny men för många lärare okänd forskningsinriktning. Den kan hjälpa lärare att hjälpa alla sorters elever som behöver stöd och stärkt motivation.

Forskning och insikter om hur läraren med en inkännande och lyssnande relation till eleven kan bidra till trygghet och motivation. Relationell pedagogik kan stödja alla sorters elever. Särskilt utagerande elever kan må bättre. Foto: Luke Porter Läs vidare

OECD och Socialt och Emotionellt Lärande OECD genomför just nu en stor studie om Socialt och Emotionellt Lärande. Egenskaper som är avgörande för att kunna må bra och lyckas i skolan och livet. Förmågor som lärarhögskolorna i Sverige måste börja lära ut, enligt kritikerna.

Många elever behöver lärarens stöd för att till exempel lära sig hantera social och emotionell stress som uttrycker sig i olika situationer med olika negativa resultat som följd. Och att känna tilltro till sina egna förmågor samt att vara delaktiga med andra och optimistiska, som inför framtiden. OECD tar i sin stora studie fram kunskap som kan hjälpa lärare att stödja elevers utveckling på dessa områden och flera andra. Läs vidare

Gå till Överst