Podd: Goda exemplet Kringlaskolan ligger i ett särskilt utsatt område i Södertälje. Rektor Magnus Andersson berättar mer ingående i poddintervjun om strukturer och metoder som bygger på vetenskap och beprövade erfarenheter, andras och egna. Vilka gjorde att 85 % fick behörighet till gymnasiet 2021.

Magnus Andersson, rektor vid Kringlaskolan, en F-9-skola, förklarar bland annat paket, matriser och Kringlaskoleandan bland lärarna, vilka ligger till grund för att 85 procent fick behörighet till gymnasiet 2021. Kringlaskolan som ligger i ett särskilt utsatt område av Södertälje. Här gick Greta Thunberg ut 9:an och i ett instagraminlägg efteråt hyllade hon skolan. Läs vidare

Podd: Goda exemplet Bredängsskolan höjde andelen elever som får behörighet till gymnasiet från 39,7 % 2014 till 78,3 % 2020. I poddintervjun berättar rektorn och biträdande rektorn utförligt om hur det gick till.

Bredängsskolan ligger i ett så kallat utsatt område i södra Stockholm. De har lyckats med det andra skolor i en liknande situation drömmer om. Här förklarar Anna Hoffsten (till höger), rektor, och Ingela Wihlner, biträdande rektor 7-9, hur skolan gjorde och gör i djupare detalj. Om bland annat strategin, om att lära ut bra svenska och om det hårda arbetet i övrigt som lett till att behörigheten till gymnasiet ökade från 39,7 till 78,3 procent på bara sex år. Läs vidare

Podd: Konflikthantering Oskar Palmenfelt, expert på konflikthantering i skolor, intervjuas om hur en skola kan gå till väga för att hantera konflikter mellan elever, även de som är allvarliga. Om förutsättningarna finns.

I den här podd-intervjun betonas vikten av att elever lär sig lösa sina konflikter själva. Om skolan går in och löser konflikterna åt eleverna riskerar de att missa möjligheten till utveckling av viktiga sociala färdigheter. Det kan leda till att elever oftare hamnar i konflikt och att konflikterna kan bli allvarligare. Konflikthantering som fungerar är ett lärande för livet. Foto (till höger): Engin Akyurt Läs vidare

Därför behövs Socialt och Emotionellt Lärande I boken Socialt och Emotionellt Lärande av Lars Löwenborg och Tina Palm sammanfattas forskningen om förmågan som idag anses avgörande. Han skriver en egen text om varför detta lärande är så betydelsefullt för att lyckas i skolan — och i hela livet.

Den elev som på ett bättre sätt hanterar emotioner och olika sociala sammanhang kan bli tryggare i sig själv. Den mår och fungerar bättre i skolan. Kritiken mot att svenska lärarhögskolor inte lär ut hur lärare kan hjälpa elever med de förmågorna växer. Idag är Socialt och Emotionellt Lärande högprioriterad forskning på universitet världen över. Foto: Priscilla Du Preez Läs vidare

Så införs Socialt och Emotionellt Lärande En detaljrik beskrivning, från världens främsta kunskapsresurs på Socialt och Emotionellt Lärande, presenteras. Ett lärande som bygger på evidens.

The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, CASEL, är en amerikansk, ideell organisation som erbjuder skolor över hela världen högkvalitativ och evidensbaserad kunskap för hur skolor konkret går till väga för att införa Socialt och Emotionellt Lärande. Åldersgruppen är mycket bred, från 5 till 18 år. Här presenteras CASEL:s eget omfattande och tydliga underlag för att lyckas. Foto: Felicia Buitenwerf Läs vidare

Intervju med KBT-grundaren Aaron T Beck En mer djuplodande artikel som bland annat förklarar hur en lärare med enklare KBT-strategier kan stärka och motivera sina elever. Aaron T Beck berättar i större detalj varför KBT ofta är så effektivt.

Aaron T Beck föklarar vad KBT är och varför KBT fungerar. När man gör sig kvitt negativa, automatiska tankar, som orsakar problematiska känslor och dysfunktionella beteenden, ser sig själv och livet i ett realistiskt ljus, fungerar och mår man bättre. KBT som behandlar ångest, depression och beteendestörningar med relativt enkla medel. Foto: Aaron T Becks eget arkiv Läs vidare

Podd: Goda exemplet Biträdande rektor Lotta Axby (F-3) berättar om Kringlaskolans Läslabb som hjälper elever redan i första klass att träna sin läsförmåga. När den brister. Gäster från hela världen kommer till skolan för att veta mer om den framgångsrika metoden.

Alla vet hur avgörande det är att kunna prata, läsa och skriva svenska, för att ha en chans till ett bra liv i Sverige. På Kringlaskolan, i ett särskilt utsatt område av Södertälje, satsar de stort på att helst redan i första klass ge barn i behov av extra lästräning den hjälpen. Och de har utvecklat en egen metod som utgår ifrån Reading recovery och Bravkod. Läs vidare

OECD:s SEL-rapport Den visar vilka sociala och emotionella färdigheter som är avgörande för bland annat psykologiskt välbefinnande och sociala förmågor för 15-åringar. Men ett särskilt viktigt svar, avgörande för många i utsatta områden, lyser med sin frånvaro.

Den precis publicerade rapporten från OECD konstaterar att den egenskap för att utveckla det Sociala och Emotionella Lärandet (SEL), mest avgörande för psykologiskt välbefinnande, är optimism och på andra plats tillit för 15-åringar. Även stressresistens och förmågan att kontrollera sina känslor samt elevens energinivå har stor betydelse. Men är det inte hög tid för de som bestämmer att ta initiativ till svenska, kommunala och nationella SEL-program som utgår ifrån evidens. Andra länder gör det. Läs vidare

Särskilt stöd Ofta används särskilda undervisningsgrupper fel. En större kvalitetsgranskning av Skolinspektionen visar hur det bör göras.

Stöd i särskilda undervisningsgrupper får elever som behöver ett mer omfattande stöd än vad som kan ges i den vanliga klassen. Utagerande elever, alla sorters elever, i behov av denna form av särskilt stöd hjälps på ett avgörande sätt om det utformas på rätt sätt. Skolinspektionen har gjort en gedigen granskning av vad som utmärker framgångsrika, särskilda undervisningsgrupper för årskurserna 7-9. I utsatta områden måste de fungera. Bild: Taylor Wilcox Läs vidare

Relationell pedagogik Relationell pedagogik är en ganska ny men för många lärare okänd forskningsinriktning. Den kan hjälpa lärare att hjälpa alla sorters elever som behöver stöd och stärkt motivation.

Forskning och insikter om hur läraren med en inkännande och lyssnande relation till eleven kan bidra till trygghet och motivation. Relationell pedagogik kan stödja alla sorters elever. Särskilt utagerande elever kan må bättre. Foto: Luke Porter Läs vidare

Gå till Överst