Särskilt stöd Ofta används särskilda undervisningsgrupper fel. En större kvalitetsgranskning av Skolinspektionen visar hur det bör göras.

Stöd i särskilda undervisningsgrupper får elever som behöver ett mer omfattande stöd än vad som kan ges i den vanliga klassen. Utagerande elever, alla sorters elever, i behov av denna form av särskilt stöd hjälps på ett avgörande sätt om det utformas på rätt sätt. Skolinspektionen har gjort en gedigen granskning av vad som utmärker framgångsrika, särskilda undervisningsgrupper för årskurserna 7-9. I utsatta områden måste de fungera. Bild: Taylor Wilcox Läs vidare

Relationell pedagogik Relationell pedagogik är en ganska ny men för många lärare okänd forskningsinriktning. Den kan hjälpa lärare att hjälpa alla sorters elever som behöver stöd och stärkt inre motivation.

Forskning och insikter om hur läraren med en inkännande och lyssnande relation till eleven kan bidra till tillit, förtroende och en pedagogisk relation. Relationell pedagogik kan stödja alla sorters elever. Särskilt utagerande elever kan må bättre. Foto: Luke Porter Läs vidare

Gå till Överst