t v: Karin Utas Carlsson foto t h: Joshua Sukoff

Mycket lärorikt Insikts-Podd 40 min: Medlingens A B C Karin Utas Carlsson är expert på konfliktlösning och medling på skolor. Här berättar barnläkaren som doktorerade på konfliktlösning om hur hon tycker lärarledd medling mellan elever bör gå till.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Poddar

Podd-intervju av Timothy Tore Hebb.

Karin Utas Carlsson, barnläkare och doktor i konfliktlösning, som intervjuas i den här podden (lite längre ner) på 40 minuter, är något av en legend inom konfliktlösning och medling på skolor.

Hon är också författare till flera böcker om ämnet.

Här diskuterar Karin Utas Carlsson hur hon anser att en skola förebygger och löser konflikter mellan elever.

Det må gälla lindrigare eller svårare konflikter. Efter att hon lyssnat på intervjun skrev hon i ett mejl: ”Det är väldigt mycket som kom med.” Så den som lyssnar får en bra förståelse för hur göra, enligt henne.

Under podd-spelaren finns en länk till Karin Utas Carlssons och andra engagerades sajt, Lära för Fred. 

Ladda gärna ner podd-filen och lyssna på favoritspelaren istället.

Så här står det på Karin Utas Carlssons och hennes kollegors sajt Lära för Fred:

Lära för Fred är ett nätverk sprunget ur yrkesgruppen Sveriges Lärare för Fred som upphört som förening. Vi kommer i nätverket att fortsätta arbeta för fred under mottot Från våldskultur till fredskultur. Vi är inriktade på undervisning, tar vår utgångspunkt i konfliktforskningen och ser en tydlig likhet mellan konflikter på lokal och global nivå.”

Målgrupper är pedagoger som arbetar inom förskolan till högskolan och folkbildningen samt föräldrar och andra intresserade.

Senast från skolkunskap.se

Gå till Överst