Tag archive

Ulf Fredriksson

Insikts-Podd 42 min: Lästräningens nyckel Forskaren Ulf Fredriksson ledde arbetet med att utveckla läsa-, skriva- och räknagarantin och här berättar han bland annat om olika tekniker för hur en elev kan träna sin läsning.

i Elev- och lärarstöd/Insikter och reflexioner/Pedagogik/Poddar

Ulf Fredriksson har ägnat en stor del av sin forskning åt olika aspekter av unga och läsning. Här berättar han till exempel om automatiserad avkodning och läsflyt som grunderna för att kunna och vilja läsa.

Läs vidare

Gå till Överst