Category archive

Pedagogik - page 2

Relationell pedagogik Relationell pedagogik är en ganska ny men för många lärare okänd forskningsinriktning. Den kan hjälpa lärare att hjälpa alla sorters elever som behöver stöd och stärkt inre motivation.

i Elev- och lärarstöd/Konflikthantering, självkänslan, elevens motivation, lärarrollen, m m/Ny, nyare och viktig forskning och kunskap om undervisning och lärande/Pedagogik

Forskning och insikter om hur läraren med en inkännande och lyssnande relation till eleven kan bidra till tillit, förtroende och en pedagogisk relation. Relationell pedagogik kan stödja alla sorters elever. Särskilt utagerande elever kan må bättre. Foto: Luke Porter

Läs vidare

Gå till Överst